Projekt aktuálne - Október 2023

Postupne rastieme. Začali sme s výstavbou radových domov. Priaznivé počasie urýchli výstavbu všetkých typov domov. Ponuka voľných domov sa zmenšuje, za čo sme veľmi radi.

Pohľad z južnej strany
S výhľadom na Tatry
Ponad cestu, ktorá oddelí radové domy od ostatných domov